top of page
marco ud hojas resol.png
marco ud hojas resol.png

Baldintzak

Lege oharra

Datu pertsonalen tratamenduari eta datu horien zirkulazio askeari dagokienez pertsona fisikoak babesteari buruzko 2016/679 Erregelamenduaren (EB) 13. artikulua eta Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeari buruzko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoaren 11. artikulua betetzeko, honako hau jakinarazten dizugu:

·  Tratamenduaren arduraduna. Ingurumeneko Zuzendaritza Nagusia (Errekalde Zumarkalea, 30, 3. - 48009 Bilbao)

·  Helburua: ingurumen-iraunkortasunaren arloko ekintzak, mintegiak eta jardunaldiak.

·  Eskubideak baliatzea: interesdunak datuak eskuratzeko, zuzentzeko, aurkaratzeko, ezabatzeko eta tratamendua  mugatzeko eskubideak baliatu ahal izango ditu tratamenduaren arduradunaren aurrean, eta ez du banakako erabaki automatizaturik hartuko. Horretarako, idazki bat bidali beharko dio Lege Aholkularitza Juridikoaren, Informazioaren Segurtasunaren eta Datuen Babesa Bideratzeko Atalari, eta honako helbide honetan aurkez daiteke:

  • BFAren egoitza elektronikoa: https://www.ebizkaia.eus

  • Bizkaiko Foru Aldundiaren Erregistro Nagusia (Erregistro eta Herritarren Arretarako Laguntza Bulegoa: Diputazio kalea, 7- 48008 Bilbao).

  • Bizkaiko Foru Aldundiko Herritarrei Arreta Emateko Eskualdeko Bulegoak.

  • Bizkaiko Foru Aldundiko Sailen Erregistro Orokorrak.

  • 39/2015 Legean aurreikusitako gainerako lekuak

Datu pertsonalen tratamenduari buruzko informazio xehatua eskuratzeko, esteka honetan: https://www.bizkaia.eus/eu/datuen-babesa

bottom of page